Thursday, April 10, 2014

Smt Yashoda Ben

ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ 
ಯಶೋದಾ ಬೆನ್ ಅವರ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನ ಮೌನ ಧ್ವನಿ
 ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಲುಪಲಿ, 
ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಹಂಕಾರ ಕರಗಿ ಹೋಗಲಿ

No comments: